Spildanalyse

Spildanalysen er en vigtig del af den samlede værdistrømsanalyse. Når jeres processer er blevet kortlagt, vil det være synligt, hvor i arbejdsgangene, der er spild. Spild er betegnelsen for de aktiviteter i jeres arbejde, der ikke skaber værdi for jereskunder. 
Forstil dig, at alle de aktiviteter du laver ( i form af ressourcer, tid eller penge) sender du igennem et rør. Kun 40% af alle de aktiviteter du laver er værdiskabende aktiviteter i forhold til dine kunder. Resten er spildaktiviteter som fiser ud gennemhullerne på røret, se billedet nedenunder.

Lean handler om, at lukke "hullerne i røret" så de fleste af virksomhedens aktiviteter er værdiskabende i forhold til kundens behov og ønsker.


De 8 spildtyper

For at kunne fjerne spild i arbejdsgangene skal medarbejderne først lære at se spildet. I det følgende uddybes de 8 forskellige former for spild.

Afbrydelser

 • Mails der popper op på skærmen, telefonopringninger
 • Kollegaer der spørger uden først at undersøge selv
 • Dårlig til at skelne mellem nice to know >< need to know
 • Haste ordrer/opgaver

Ventetid

 • It-systermer: Hastighed, Nedbrud
 • Afventer oplysninger, godkendelser, beslutninger
 • Manglende eller forkert udnyttelse af ressourcer
 • Dårlig mødekultur
 • Manglende dokumentation

Uhensigtsmæssige bevægelse

 • Langt til printer, kopimaskine, tætte samarbejdspartnere
 • Leder efter sager, kontorartikler mm.
 • Uhensigtsmæssig It-struktur
 • Megen transport mellem kunder og arbejdsplads

Unødvendige processer

 • Manglende systemintegration
 • Genindtaste data
 • Sagsakter sendes ”rundt i systemet”
 • Mange ansvarsskift
 • Kontrol
 • Telefon- og mailafbrydelser
 • Møder

Bunker/lager

 • Forældede informationer
 • Fysisk lager
 • ustrukturerede filer
 • Store bunker af sager
 • Sager, der afventer viderebehandling

Fejl, returløb og uklar kommunikation

 • Manglende dokumenter
 • Manglende standarder og kravspecifikation
 • Komplekse forretningsgange
 • Tilretter de samme fejl igen og igen
 • Manglende kommunikation på tværs af afdelinger
 • Kender ikke succeskriterier
 • Overlap af opgaver, uklar ansvarsfordeling

Overservicering

 • Udfører mere end kunden har bedt om   
 • Udskrifter og kopier
 • Unødvendige mails
 • Unødvendig højt detaljeringsniveau
 • Overdreven gennemgang af sag
 • For meget dokumentation på sagen

Uudnyttet viden

 • Manglende medarbejder-involvering
 • Ingen bidrager til løbende forbedringer
 • Ingen lytter til hinanden – enhver passer sit
 • Begrænset autorisation og   ansvar for opgaver
 • Manglende system til at håndtere problemer/forbedringer

 
Bliv ringet op