Mål og målstyring

Hvor vil I hen, og hvordan vil I komme derhen?

Hvor skal I hen? Hvornår har I nået målet? Hvor langt er I kommet? Spørgsmålene kan være mange, når man sidder i en virksomhed med mere end to ansatte. Uden konkrete mål som man kan arbejde ud fra, bruger man mavefornemmelsen, og den kan variere meget afhængig af humør, temperament og arbejdsfunktion.

Måske har I fået strategien på plads, så I alle ved hvor, I skal hen. Hvordan I når derhen afhænger af, hvor I står i dag. I er nødt til at kende udgangspunktet, og I skal være enige om, hvad udgangspunktet er - ellers bliver det svært at måle og vide, om I er på rette vej. Mål og målstyring hjælper jer med at komme fra udgangspunktet og i mål på en styret og værdiskabende måde.

Der er ofte mange følelser og meninger involveret, når der tales om mål og målstyring. Mange af spørgsmålene og overvejelserne er ofte følgende:
  • Bør vi opstille så konkrete, præcise og målbare mål?
  • Vil det for eksempel give et for kraftigt fokus og dermed mindske den enkeltes kreativitet, fleksibilitet eller læring?
  • Vil målstyring virke for kontrollerende?
  • Kan man overhovedet opstille mål?
  • Ønsker vi i det hele taget en kultur, som er så resultatorienteret?
Til dette kan der svares: 
Konkrete mål giver os fokus, retning og tryghed. Det giver mulighed for succesfølelse, og vi kan fokusere og prioritere vores indsatser.
Bliv ringet op