Ydelser

Forandringer og effektiviseringer i de danske virksomheder er kommet for at blive - det er måden, hvorpå den enkelte organisation håndterer dette, der er afgørende for succes!
 
Lean er en yderst effektiv effektiviseringstankegang for alle virksomheder, som har gentagne arbejdsgange. I Nyborg Improvement arbejdes der ud fra, at det skal være simpelt, synligt sjovt og i øjenhøjde. Men for at lean fungerer optimalt og har en vedvarende effekt, er det vigtigt at arbejde med følgende fire områder: Læs mere om Nyborg Improvements perspektiv på lean her.
 

Nyborg Improvements ydelser

Nyborg Improvement tilbyder ydelser indenfor områderne procesoptimering, virksomhedskultur, målinger og ledelse. Klik på en af de fire brikker i figuren for at læse mere.

Ydelser baseret på mange års erfaring og et solidt teoretisk grundlag

Nyborg Improvement arbejder ud fra et solidt teoretisk grundlag kombineret med mange års erfaring indenfor implementering af lean. Leankonsulent Pernille Nyborg har arbejdet med lean i både administrative, produktionsmæssige og serviceorienterede virksomheder indenfor forskellige brancher. Endvidere har Pernille Nyborg arbejdet som intern konsulent i både det offentlige og det private erhvervsliv, hvilket har givet en værdifuld indsigt i forskellige organisationsformer og –kulturer.
 

Skræddersyet leanforløb

Nyborg Improvement kan skræddersy et leanforløb til jer, som matcher lige præcis jeres branche, kultur, udfordringer og ønsker. Jeres egne erfaringer fra organisationen integreres med Nyborg Improvements erfaringer i sammensætningen af det helt rigtige leanforløb til jer.Image Map
Bliv ringet op