Målstyringstavle

En målstyringstavle er en visuel tavle, som hurtigt giver et overblik over status på de enkelte mål, samt om man er på rette vej i forhold til de fastsatte mål. Målstyringstavlen er desuden et godt kommunikationsværktøj til at synliggøre fremdrift, status og resultater på de mål, der er i fokus.
 

Idéen med målstyringstavlen

Idéen med tavlen er, at vigtig information skal være let tilgængelig og synlig for alle, så man nemt og hurtigt kan følge med i status, planlægning, performance, forbedringsforslag og anden relevant information. Når man visualiserer på tavler, skabes der hele tiden fokus. Grønne, røde og gule farver er med til at vise, om noget er godt, skidt eller skal have særlig opmærksomhed.
 

Målstyringstavlens opbygning

Illustrationen nedenfor viser et eksempel på en målstyringstavle. Grundlæggende skal den indeholde virksomhedens fokusområde og mål samt et statusfelt, som visuelt illustrerer, om man er på rette vej eller ej. Desuden skal tavlen indeholde et årsagsfelt, hvor man arbejder med årsagerne til eventuelle afvigelser. Der må maksimalt være fire mål på tavlen af hensyn til at kunne holde fokus, og disse mål skal være håndgribelige og operationelle.
 


I det øjeblik, man anvender både målstyringstavlen og Kaizentavlen opnås den fulde effekt. 
 

Målstyringsmøder

Målstyringsmøder kan finde sted hver uge, hver 14. dag eller en gang om måneden, afhængig af virksomhedens behov. Det vigtigste er, at møderne afholdes løbende på planlagte dage, at der ikke går mere end en måned imellem hvert møde, og at mødes afholdes på maksimum 15 minutter. Det er vigtigt, at målstyringsmødet er et konstruktivt statusmøde, ikke et diskussionsmøde. 
 
Bliv ringet op