Succes med Lean

Der er ingen tvivl om, at der er et stort potentiale med Lean, hvilket også forklarer, hvorfor flere og flere virksomheder og organisationer i dag arbejder aktivt med Lean.

Efter mere end 12 år som Lean konsulent har jeg set, at Lean tilgangen er yderst effektiv og brugbar i alle former for brancher og virksomhedstyper, såfremt det bliver anvendt korrekt.
                                            
De seneste år har jeg med stor succes hjulpet mange virksomheder inden for service, administration samt detailbranchen med at blive mere effektive ud fra Lean tankegangen.
 
I det følgende har jeg noteret hvilke kritiske succesfaktorer, der er vigtige at have fokus på, hvis I vil have succes med Lean:

Klar strategi:

Du har sikkert hørt, at 70% af alle forandringsprocesser fejler grundet en for dårlig eller helt manglende strategi. Implementering af Lean tankegangen er en forandringsproces, og derfor er det simpelthen så vigtigt, at I får lagt en ordentlig og klar strategi for processen.

Hvad er målet med Lean? Hvorfor er det nødvendigt at impleentere Lean? Hvad kan hæmme Lean i at blive en succes hos jer? Hvad er tidshorisonten?

Dette er bare nogle af de spørgsmål I skal have afklaret i ledergruppen inden i starter et Lean forløb. Jo mere afklaret i er i jeres strategi jo nemmere er det at få medarbejderne med på ”rejsen”.

Høj medarbejderinvolvering:

Hele forløbet skal fra start være med høj medarbejder involvering. Det er medarbejderne der ved hvor ”guldet” i virksomheden er. Det er dem, der dagligt står med problemerne og spildet, og det er også dem, der ved hvordan, virksomheden bedst eliminerer det.

Desuden er det dem der ved, hvad der giver kunderne værdi både de eksterne og interne kunder. Implementering af en Lean kultur er en forandringsproces, og hvis vi skal forandre os, skal vi føle ejerskab og være motiveret for forandringerne, og det kræver vi er involveret og har indflydelse på processen.

Synlig ledelse:

Ledelsen skal være synlig blandt medarbejderne og have fokus på målet og retningen. Alt for ofte sker det, at et Leanforløb ikke ender med at være så stor en succes som potentialet viste, og det skyldes ofte, at ledelsen ikke har været helt klar over målet med Lean, og hvad ledelsens rolle har været i et Lean forløb.

I i ledergruppen skal være helt skarpe på jeres ”brændende platform”, altså hvorfor I skal implementere Lean, og hvad medarbejderne får ud af, at de skal arbejde med Lean tankegangen.

Hjemtagning af gevinster:

Vi skal huske at hjemtage gevinsterne og fejre vores succeser på vores Lean rejse. Uden fejring af successer kan vi nemt miste motivationen og fokus på Lean. Desværre glemmer mange virksomheder at hjemtage gevinsterne dvs. få registreret hvad effekten af forbedringerne har været. Når man så efter et stykke tid ser tilbage på, hvad man har opnået, er der intet faktuelt kun mavefornemmelser og det er svært at fortsætte med at investere tid i noget, som kun er baseret på mavefornemmelser.

Derfor husk at registrerer jeres faktabaserede resultater og fejre dem med medarbejderne.

Vedholdenhed:

Implementering af nye vaner og arbejde ud fra nye arbejdsprocedurer er ikke noget der sker hen over natten. Det kræver tid og tilvænning for medarbejderne og lederne derfor er vedholdenhed et af nøgleordene i implementering af Lean.

Ting skal gentages, procedurer skal følges op på, og indtil de tydelige resultater viser sig, kræves det Is i maven og en ukuelig tro på at Lean tankegangen fungerer, men så vil I også se resultater. 

Ekstern konsulent:

Det anbefales, at I laver et samarbejde med en konsulent i den første periode, så forståelsen og tilgangen til Lean bliver korrekt, og I får lavet en klar strategi for Lean implementeringen. Det er også mere legalt for en konsulent, at stille kritiske spørgsmål til organisationen frem for en intern person i virksomheden. Det er dog vigtigt, at konsulenten efter en tidsbegrænset periode stille trække sig ud af forløbet og lader organisationen selv arbejde med Lean.

Det kræver, at konsulenten har klædt organisationen så godt på, at I nu selv kan stå på egne ben, og kun anvende konsulenten til opfølgning og sparring. Lean skal være en del af jeres organisation med et fast Lean team og en projektleder, som refererer ind til en Lean styregruppe. På den måde sikrer i, at ejerskabet og drivkraften fordeles på flere ressourcer i organisationen og dermed bliver tankegangen forankret i hele virksomheden.
 
Bliv ringet op