Leantavler

To vigtige værktøjer i arbejdet med Lean er forbedringstavlen og målstyringstavlen.  Målstyringstavlen sætter fælles fokus og retning for med-
arbejderne og forbedringstavlen synliggør, på en involverende og struktureret måde, hvilke løbende forbedringer der skal arbejdes med for at nå målene på målstyringstavlen.

Begge værktøjer er med til at skabe dialog mellem ledel-
sen og medarbejderne, og sammen synliggør de, hvad der skal til for at få en mere effektiv arbejdsgang og en højere trivsel. Det sker gennem synliggørelse af virksomhedens udfordringer, og hvor der er plads til forbedringer.

 

Målstyringstavlen er et dialogværktøj mellem ledelsen og medarbejderne. Den har til formål at skabe en struktureret og systematisk dialog mellem ledere og medarbejdere ud fra konkrete og nærværende mål opført af ledelsen.

Med udgangspunkt i konkrete og nærværende mål på tavlen, italesætter medarbejderne hvilke forbedringer og ændringer der bør gennemføres, hvis målene skal nås. Med tavlen er det ledelsen som udstikker målene og retningen, men det er medarbejderne der ved, hvordan virksomheden kan lykkes med målene.

En målstyringstavle er med til at 

  • sætte en fælles retning
  • prioritere det vigtigste
  • synliggøre vores succes
  • gøre det muligt at korrigere hvis noget går galt
  • gøre det muligt at se, vi er på rette vej mod at nå målene.

Husk at det er målingerne der giver overblikket, men de efterfølgende handlinger der giver forbedringerne.
 

Forbedringstavlen er et dialogværktøj, som har til formål at opbygge en kultur der løbende og systematisk arbejder med at strømline arbejdsgange og fjerne alt det, der ikke giver værdi for kunderne også kaldet bøvl. Det er medarbejderne, der ved hvor alt bøvlet i arbejdsgangene ligger, og det er dem der ved hvad der skal til for at fjerne det. Med tavlen sikre man en systematisk og en ”i øjenhøjde” tilgang til at arbejde med løbende forbedringer. 

Tavlens formål er desuden at sikre, at alle de identificerede problemstillinger og forbedringsforslag bliver prioriteret, fulgt op på og gennemført på en systematisk og effektiv måde.

Forbedringstavlen, også kaldet en Kaizen tavle på Japansk, er en visuel stærk og meget illustrativ tavle, som bør placeres synligt i det åbne kontormiljø, i afdelingen, i gangen eller i kantinen. 

Det er vigtigt at den er synlig og ikke bliver gemt væk. 

Hvis tavlen gemmes væk får den ikke det fokus der er nødvendigt. Vi kender alle ordsproget ”Ude af syne – ude af sind”.

Bliv ringet op