Kæmpe Lean potentiale i detailbranchen

Der er uden tvivl et kæmpe Lean potentiale i hele detailbranchen, det tyder min nylige foranalyse på.
Mange detailvirksomheder er afventende omkring implementering af Lean i deres virksomhed. Flere er overbevist om, at Lean ikke giver mærkbare resultater i deres virksomheder, og at detailbranchen er for kompleks til Lean tankegangen. Men hvorfor det? Hvad er det der er så unikt ved detailbranchen, at lean ikke vil kunne anvendes med succes?
 
Det ville en større dansk detailvirksomhed gerne have undersøgt. Derfor har Nyborg Improvement i foråret 2015 udarbejdet en foranalyse af effektiviseringspotentialet ved en eventuel Lean implementering. Resultatet var tydeligt.

Udelukkende ved at kortlægge arbejdsgangene sammen med medarbejderne og få dem motiveret og engageret til at komme med forbedringsforslag til en mere optimal proces, blev der identificeret et effektiviseringspotentiale på op til 75%. Og det er vel og mærket uden dyre investeringer i nye systemer.

"75% det er jo helt vildt" var direktionens kommentar.
 
Derfor er vi lige nu i gang med at udarbejde en implementeringsplan for udrulning af Lean i hele virksomheden. Det bliver stort.

Kontakt Pernille Nyborg for yderligere informationer.
 
Bliv ringet op