Udvikling af virksomhedskultur

For at udvikle en stærk og solid kultur kræves det, at man definerer, hvad en kultur er, hvilken kultur man har nu, og hvilken kultur man ønsker i fremtiden.

Når Nyborg Improvement arbejder med udvikling af virksomhedskultur, er der fokus på, at det bliver så konkret og håndgribeligt som muligt, samtidig med at det er sjovt og inspirerende. Derfor anvender Nyborg Improvement et spændende og involverende kulturspil kaldet KULTUROCEANET©.
 

Kulturspil

KULTUROCEANET© er et dialogbaseret kulturspil, der på en nærværende og konkret måde italesætter de vigtigste områder i virksomhedens kultur og dermed legaliserer noget, som for nogen er meget svært at tale om. Igennem spillet klarlægger man, hvordan kulturen er i dag, og man italesætter, hvilken kultur organisationen ønsker at have i fremtiden. KULTUROCEANET© kan for eksempel spilles i afdelinger, projektgrupper og ledergrupper, og det bliver spillet i grupper på op til 8 personer.

KULTUROCEANET© er udviklet af konsulenthuset Kommitment, som Nyborg Improvement har et stærkt samarbejde med. Kommitment er et meget solidt og kompetent konsulenthus, hvis kerneydelser er at designe og gennemføre strategi- og kulturprocesser, der skaber fremdrift og vækst for virksomheder. Læs mere om Kommitment.
 

Kulturudviklingsforløb hos Nyborg Improvement

Grundelementerne i et kulturudviklingsforløb hos Nyborg Improvement ser ud som nedenfor. Forløbet kan dog udvides, og flere elementer kan bygges på afhængig af virksomhedens udfordringer og behov.


 

Undersøgelsesfase:

  • I denne fase klarlægges den ønskede kultur og KULTUROCEANET© spilles for derigennem at klarlægge virksomhedens nuværende kultur. På baggrund af spillet udvælges tre områder, som gruppen er enige om, der skal arbejdes videre med. Denne fase tager 5 timer.

Fordybelsesfase:

  • I denne fase arbejdes der i dybden med de tre udvalgte områder med henblik på at komme tættere på den ønskede kultur. Denne fase starter med en 1-dags workshop, og herefter arbejder virksomheden med områderne i de efterfølgende 3-5 uger, afhængig af kompleksiteten og udfordringerne.

Opfølgningsfase:

  • I denne fase følges der op på det foregående arbejde, og det videre arbejde planlægges.
 

Yderligere information om KULTUROCEANET

Alle spørgsmål i KULTUROCEANET© er udformet med forretningsstrategisk vinkel og kan anvendes på alle organisationsniveauer.

KULTUROCEANET© er designet, så det kan anvendes igen og igen, og uanset udgangsposition kan man dykke ned i forskellige aspekter af virksomhedskulturen og herfra påbegynde en kulturproces i egen organisation.


 
Bliv ringet op