Hvad er lean?

Lean betyder trimmet eller slank og er en visionsdrevet effektivisering tankegang, hvis overordnede mål er at skabe en forbedringskultur, der kontinuerligt tager udgangspunkt i, hvad der skaber værdi for kunden – og samtidig stræber efter at fjerne og forebygge de aktiviteter, der ikke skaber værdi.

Lean handler om at levere lige præcis dét, kunden vil betale for. Leverer man for lidt, går kunden til konkurrenterne, leverer man for meget, er det virksomheden selv, der betaler.

Lad mig give dig et eksempel

På fredag skal vi have pizza, så jeg må hen til et af byens mange pizzariaer og købe fem pizzaer til mig og min familie. Det der giver værdi for mig, er:
  • at kvaliteten er i orden (dvs at jeg få de ingredienser, som jeg forventer, at den smager godt og at de er varme, når jeg kommer hjem og ikke går i stykker undervejs).
  • at pizzaerne er så billige som mulige.
  • at de kan hentes inden for 20 minutter
 
For lidt For meget Lige tilpas

Putter pizzamanden for lidt skinke på min pizza, i forhold til hvad jeg vil betale for, så bliver jeg skuffet og går over til konkurrenten.

Putter pizzamanden for meget fyld på min pizza, får købt for meget skinke ind, så den når at blive dårlig, ja så vil jeg ikke betale for det, ligesom jeg heller ikke vil betale for dej han taber på gulvet og smider ud. 

Skulle pizzamanden få den smarte ide, at der skal males små lilla blomster på min pizzabakke, tja så må han gøre det i sin fritid, for jeg som kunde vil ikke betale for det. Det giver ikke værdi for mig som kunde.

Vil du forbedre din indtjening og forblive konkurrencedygtig, så skal du og dine medarbejdere være fuldstændig klar over og enige i, hvad det er jeres kunder vil betale for. Hvad er det der giver værdi for dem?
Når I ved det, så skal I have bygget virksomheden op, således virksomhedens arbejdsgange understøtter kundernes ønsker og behov mest effektivt.

Se..... det er det Lean handler om.
 

Hvor kan Lean anvendes?

Lean har været mest udbredt som en effektiviseringstankegang i produktionen, men i de seneste år er flere og flere virksomheder begyndt at implementere Lean i de mere administrative afdelinger.

Da Lean tankegangen kom til Danmark for ca 20 år siden, var det de største virksomheder, som gik igang med at implementere Lean, men det har siden vist sig, at det faktisk er de små til mellemstore virksomheder som hurtigst får glæde af implementering af en lean kultur. Her er der nemlig ikke så langt fra tanke til handling, og de kan hurtigt hjemtage gevinsterne ved Lean.

De seneste par år har jeg desuden arbejdet med større detailkæder, med henblik på at implementere en Lean kultur, således de kan levere maksimal værdi for deres kunder i butikkerne. De fysiske butikker er truet af e-handel, og hvis butikkerne skal overleve skal de have fuldstændig styr på hvad det er kunderne vil have af service, når de kommer ind i en fysisk butik.

Eftersom Lean handler om at levere maksimal kundeværdi og bygge en organisation op omkring det, har det også vist sig at Lean tankegangen og værktøjerne dertil passer super godt til detail. Ring endelig hvis du er nysgerrig på at høre mere.

De 5 Leanprincipper

Hele arbejdet med Lean kan beskrive ved hjælp af de 5 Leanprincipper:
  1. Klarlæg hvad der giver kundeværdi, altså hvad det er kunderne vil betale for
  2. Kortlæg den nuværende arbejdsgang
  3. Eliminere al spild, dvs alt det der ikke skaber værdi for kunderne eller virksomheden
  4. Skab flow - sørg for at der er et konstant flow og ingen unødvendige stop i arbejdsgangen
  5. Arbejd med løbende forbedringer - altid stræb efter at blive bedre
De 5 leanprincipper er hjertet i Lean, og er derfor meget vigtige når man arbejder  med lean. 

Lean skal anvendes som midlet til at nå dine forretningsmæssige mål - ikke som et mål i sig selv. At arbejde med Lean tankegangen er at arbejde med forandringer; organisationen skal til at gøre tingene på en anden måde, arbejde struktureret med forbedringer og forandringer og arbejde med begreber som kundeværdi og spild. 
 

Nyborg Improvements perspektiv på Lean

Hvis du ønsker at opnå helt fantastiske resultater på bundlinjen, forbedre kundeservicen og højne medarbejdertrivslen på en vedvarende måde, som er i øjenhøjde med dine kunder og medarbejdere, er Lean det rigtige for dig og din virksomhed.

En udbredt misforståelse er, at Lean bare er en værktøjskasse, hvorfra man frit kan vælge de værktøjer, man har lyst til at arbejde med. Man kan godt implementere enkeltstående Lean værktøjer og få en effekt. Skal gevinsterne være større og vedvarende, er det vigtigt, at man ikke kun anvender enkeltstående værktøjer men også arbejder med lean i forhold til ledelse, virksomhedskultur og målinger.

For at få en vedvarende stærk konkurrenceevne er det mest optimale derfor at arbejde med Lean som en helhed med fokus på: dannelsen af en kultur der fokuserer på eliminering af spild gennem løbende forbedringer og inddragelse af medarbejdere, god og synlig ledelse, målinger som viser retningen og sætter rammerne samt en række Lean værktøjer, der understøtter dette.
 

Lean hjulet

Lean hjulet viser, hvordan Nyborg Improvement arbejder og skaber fantastiske resultater med Lean.

Figuren illustrerer følgende sammenhæng: For at få de store og vedvarende resultater, skal man have en leankultur; for at få en leankultur skal leantankegangen forankres; for at forankre leantankegangen skal man arbejde med de fire grundelementer på tværs af organisationen.

 

 

Grundelementerne


Procesoptimering er et must, hvis du skal reducere virksomhedens interne omkostninger, så I tjener mere på det, I laver. 

Virksomhedskultur er med til at sikre, at I får identificeret jeres kultur og måden I arbejder på med henblik på at få forankret den nye måde at tænke og effektivisere på.
 
Målinger er med til at sikre, at I ved, hvor I skal hen, at I arbejder i samme retning, og at I bevidst og styret arbejder med korrigerende handlinger, så I når målet.

Ledelsen skal støtte medarbejderne i at arbejde med de nye værktøjer og gennem deres synlighed vise, hvordan de går forrest i forandringsprocessen og støtter op omkring initiativerne.

Nyborg Improvement har leveret succesfulde resultater til produktions- og servicevirksomheder og finansielle virksomheder, både i den offentlige og private sektor.
 
Bliv ringet op