Leanledelse

Det er meget vigtigt, at ledelsen er klædt rigtigt på og kender sin rolle, når den skal lede en organisation, som er i gang med en forandringsproces. Ledelsen skal være synlig, gå forrest og støtte op omkring arbejdet med lean. Ledelsen skal vise vejen ved ”selv at gå den”.

Nyborg Improvements erfaringer er, at der er 6 grundregler, som en leanleder bør arbejde ud fra.
 

De 6 grundregler:

  1. Skab dig tid; sørg for at skabe tid til at arbejde med lean og forandringsledelse
  2. Gå til gemba; du skal ud blandt medarbejderne - ud hvor værdien skabes
  3. Facilitér og efterspørg forandring
  4. Agér ud fra målinger
  5. Hjemtag gevinsten; det vil sige, husk at få dokumenteret og vist de resultater I skaber
  6. Udvid løbende dine kompetencer
Det er disse grundregler, som Nyborg Improvement hjælper dig og din ledergruppe med at forstå nødvendigheden af og få praktiseret. Nyborg Improvement underviser jer og hjælper jer med at efterleve det i praksis.
Bliv ringet op