Lean gevinster


Lean fungerer rigtig godt i små til mellemstore virksomheder, hvis bare Lean værktøjerne bliver anvendt på en måde som er simpel, synlig og i øjenhøjde.

Nyborg Improvement har set og målt en række store Lean gevinster i arbejdet med små og store virksomheder.
 

Nogle af leangevinsterne er:

  • Op til 50% reduktion på gennemløbstiden af arbejdsgangene
  • Øget kundefokus gennem værdistrømsanalyser - hvilket giver flere kunder
  • Fejlforebyggelse frem for brandslukning
  • Kontinuerlige forbedringer fra medarbejderne - styret og implementeret af medarbejderne selv
  • Strømlinet og gennemskueligt arbejdsflow
  • Bedre samarbejde på tværs af organisationen
  • Klar og tydelig målsætning som bliver visualiseret på målstyringstavler, således at hver medarbejder/team kan se hvad vedkommende skal bidrage med, for at virksomheden når sit mål. Således får man brudt de strategiske mål ned til konkrete operative aktiviteter.
Bliv ringet op