Læs hele casen her

CEO Lars Juhl Frandsen fra Nordic Computer udtaler følgende:

"Gennem Lean implementering har vi helt klart fået et markant bedre flow gennem færre tilbageløb og omarbejde, færre misforståelser afdelingerne imellem, mere tydelig ansvarsfordeling, faste procedurer og fokus på kundeværdi. Vi mærker allerede effekten af det nu og så kommer dette helt klart til at kunne mærkes på bundlinjen de kommende år. Desuden har vi gennem Leanprojektet fået bedre sammenhold, forståelse for hinandens arbejde samt hvad der giver værdi for vores kunder, både de interne og eksterne kunder. Pernille Nyborg er en dygtig Leanspecialist og en ildsjæl, hvilket har hjulpet os sikkert i gang med implementering af Lean. Hun er efter min mening" Danmarks bedste Leankonsulent. 

 

Bliv ringet op