Værdistrømsanalyse

Værdistrømsanalysen er et stærkt procesoptimeringsværktøj og et af de vigtigste værktøjer inden for Lean tankegangen. I en værdistrømsanalyse kortlægger man alle de aktiviteter, der foregår på tværs af afdelingerne internt i virksomheden; fra kundenbestilleret produkt eller en ydelse, til kunden har modtaget det. En værdistrømsanalyse kan endda starte ved en underleverandør og gå gennem virksomheden ud til distributørerne. Det vigtigste er, at værdistrømsanalysen tager udgangspunkt i, hvad dergiver værdifor kunden - altså hvad det er, kunden vil betale for.

Typisk værdistrømFaserne i en værdistrømsanalyse vil ofte se således ud:

Hvorfor lave en værdistrømsanalyse?

Kortlægningen af værdistrømme er udgangspunktet for at identificere spild, det vil sige alle ikke-værdiskabende aktiviteter, og reducere gennemløbstiden, det vil sige reaktionstiden i forhold til kunden.

Nyborg Improvement anvender ”Brown paper” og post-it’s til at visualisere værdistrømmen med, da begge er rigtig gode og enkle redskaber, som giver et godt visuelt overblik over arbejdsgangene. Efterfølgende giver det også god værdi at hænge ”Brown paper”og post-its op i mødelokaler eller i kantinen for at vise, hvad man arbejder på.
 
Bliv ringet op