Virksomhedskultur

For at en organisation kan levere fantastiske resultater, kræver det, at den er effektiv, og at medarbejderne trives. For at medarbejderne trives, er det vigtigt med en stærk og sund virksomhedskultur.
 

Vigtigheden af virksomhedskulturen i et leanforløb

I alt for mange effektiviseringsprojekter og leanforløb forankres de nye løsninger og måder at arbejde på ikke. Værktøjerne, som har været anvendt til procesoptimering, har i sig selv været gode nok, men man har ikke tænkt over om og hvordan, det kan forankres i organisationen. Derfor går mange af tiltagene tabt kort tid efter implementeringen, og gevinsterne udebliver. 

Netop derfor er det umådelig vigtigt at arbejde med virksomhedens kultur - det vil sige, ”måden vi gør tingene på her i virksomheden" - i forbindelse med en leanforandringsproces. 

Nyborg Improvement arbejder derfor målrettet med at identificere virksomhedens nuværende kultur og den ønskede fremtidige kultur, inden et effektiviseringsforløb igangsættes. Det er vigtigt at få italesat, hvad der henholdsvis fremmer og forhindrer organisationen i at effektivisere for derigennem at sikre, at effektiviseringerne forankres i organisationen.
 

Yderligere inspiration

Bliv ringet op