De 5 ledelsesprincipper

Lean handler mere om mennesker end om værktøjer, derfor er det op til ledere og medarbejdere i fællesskab at udvikle en løbende forbedringskultur, hvor man - med afsæt i formulerede visioner og mål - arbejder systematisk med at skabe størst mulig kundeværdi ved brug af færrest mulige ressourcer.

Udvikling og forankring af en forbedringskultur afhænger af den samlede ledelses vilje, kunnen og adfærd. Nyborg improvement har derfor stor fokus på at få klædt lederne så godt på, at de kan gå forrest i lean arbejdet og støtte medarbejderne bedst mulig.

På baggrund af mange års erfaringer arbejder Nyborg Improvement i dag ud fra følgende 5 ledelsesprincipper:
  1. Sæt retning og vær synlig
  2. Kend værdistrømmene i virksomheden
  3. Agér og snak ud fra visuelle målinger
  4. Husk at hjemtag gevinsten
  5. Motivere og engagere
De 5 ledelsesprincipper udgør vigtige elementer i ledelsens arbejde med at afvikle en effektiv drift og løbende forbedringer.

Er du nysgerrig på hvordan de efterleves i praksis så kontakt Nyborg Improvemen allerede idag og få en uforpligtende snak.
Bliv ringet op