Dorte Petersen, Chef for myndighed og foranstaltning i Skanderborg Kommune udtaler sig efter en omfattende Lean implementering i hendes to afdelinger:


"Som et led i Skanderborg Kommunes strategi omkring effektivisering har vi det sidste ¾ år haft Pernille Nyborg til at hjælpe os med at implementere Lean tankegangen i Socialforvaltningen.

Hun har sammen med medarbejdere og ledere udarbejdet værdistrømsanalyser på vores vigtigste arbejdsgange og implementeret forskellige leanværktøjer, som har hjulpet os med at skabe fokus på mål og løbende forbedringer. Desuden har hun hjulpet med at opbygge en leanorganisation med leanagenter og styregruppe for herigennem at sikre fastholdelse og fokus.
 
Pernille er en meget passioneret ildsjæl inden for Lean og hendes tilgang til arbejdet med Lean er involverende, motiverende og i øjenhøjde med medarbejderne samtidig med den er støttende, udviklende og målfokuseret med lederne. Endvidere formår hun at udfordre både medarbejdere og ledere på vaner og rutiner på en tryg og understøttende måde."
 

Bliv ringet op