​FEDT – der er masser af spild i it-branchen!

- 28/05/19

Hvor er det fedt, at der er så meget spild i forretningsgangene i it-branchen, ikke kun for mig som Lean konsulent, men i den grad også for dig som ejer af en it-virksomhed. Det betyder nemlig, at det er muligt at højne virksomhedens konkurrenceevne og forbedre bundlinjen uden, I behøver at løbe stærkere.
 
I it-branchen er der lige nu stor mangel på kompetent arbejdskraft, og det ser ikke ud til at det ændre sig i de kommende år. Med en effektivisering af forretningsgangene på tværs af virksomhedens funktioner og afdelinger kan I frigøre en masse ressourcer, så de medarbejdere i allerede har, kan nå mere uden at de skal løbe stærkere.
 
Jeg havde i sidste uge fornøjelsen af at undervise medarbejdere i en større it-virksomhed i, hvordan de ved hjælp af Lean tankegangen kan frigøre de 40-60% spildtid, der opstår ved uhensigtsmæssig arbejdsgange.   


En af kursisterne udbrød begejstret: ”Lean er genialt, det giver os ikke bare et fælles sprog, når vi taler effektivisering, men også nogle konkrete værktøjer til at spotte spildet og bøvlet i vores arbejdsprocesser”, og hvor har vedkommende fuldstændig ret.
 
Jeg har arbejdet med flere it-virksomheder og kan hver gang se, at der er et kæmpe uforløst effektiviseringspotentiale. Hele snakken om, hvad der giver værdi for kunden, både den interne og den eksterne kunde, mangler i mange it-virksomheder.
 
Hvor skarpe er I fx på, hvad det helt præcist er kunderne vil betale for, når de henvender sig til jeres virksomhed?  Hvor gode er jeres processer til at støtte op om de værdiskabende aktiviteter?
 
Skal I forbedre jeres konkurrenceevne er det altafgørende at I ved hvad kunderne vil betale for og at I samtidig har forretningsgange der understøtte lige præcist det og kun det. I skal vide, hvilke aktiviteter i jeres forretningsgange der er værdiskabede og hvilke aktiviteter der er spild. Det kan være spild som følge af at virksomheden har vækstet kraftigt hen over de seneste år, grundet travlhed eller måske på grund af manglende viden om hvilke simple værktøjer, der kan bruges til at få styr på de værdiskabende processer.
 
Hos de virksomheder jeg har besøgt, har jeg gentagende gange oplevet, at forståelsen for hvad der sker i den efterfølgende proces mangler. Og det er her, der er et kæmpe potentiale. Der opstår rigtig meget spild i overleveringerne mellem funktioner eller afdelinger, det giver tilbageløb og utilfredse kunder.
 
Med en analyse af jeres arbejdsgange for et givent produkt eller ydelse, ser I på alle virksomhedens aktiviteter, fra kunden henvender sig med sit ønske, til kunden modtager det ønskede. I analysen fokuseres der på, hvilke aktiviteter der giver værdi for kunden (det kunden vil betale for) og hvilke aktiviteter der ikke giver værdi og derfor er rent spild (de aktiviteter som kunden ikke betaler for og derfor står for virksomhedens egen regning).

 

 
I sidste uge fik mine kursister til opgave at finde en række forretningsgange, hvor de mente at der var effektiviseringspotentiale. Det resulterede i kortlægning af fire arbejdsgange på tværs af virksomhedens afdelinger, hvor deltagerne identificerede en masse spildaktiviteter, der blev omsat til forbedringer.

Mine arme er over hovedet – for endnu engang bliver jeg bekræftet i at der er masser af effektiviseringspotentiale i de danske it-virksomheder og kæmpe mulighed for at forbedre konkurrenceevnen.
 


Tilbage til oversigten

Bliv ringet op