Effektivisering, effektivisering, effektivisering...

- 22/11/18

Hvad ville du tænke, hvis chefen kom og annoncerede, at nu skal der strammes op og effektiviseres? 

Nå, hvem mon ryger denne gang? eller 

Åh nej, nu skal vi løbe endnu hurtigere! 

 

Mange forbinder effektivisering med, at der skal afskediges medarbejdere eller at der skal løbes hurtigere 
 

Sådan KAN det desværre være, men sådan behøver det slet ikke være. 

At effektivisere handler om at blive bedre til at tjene penge og forblive konkurrencedygtige. For at kunne det, bliver du nødt til at gøre en af to ting:  

  • Fortsætte som du gør nu – blot i et hurtigere tempo 
  • Se indad i virksomheden og begynde at arbejde smartere 

I dag løber alle så stærkt som de kan, så det er ikke her, der er noget at hente. Til gengæld er jeg overbevist om at alle kan arbejde smartere!

BILLEDE MED KÆRE HER!


 

ARBEJD SMARTERE 

Hvis du vil arbejde smartere, er der tre ting du skal forholde dig til:  

  • Hvad skaber værdi hos vores kunder? 
  • Hvad er det helt konkret vores kunder vil betale for?  
  • Hvorfor er det lige præcis vores produkt eller ydelse de køber? 
Når du ved det, kan du begynde at kigge på processer og arbejdsgange i virksomheden og skære alle aktiviteter fra, som dine kunder ikke vil betale for.   

Hvis vi skærer aktiviteter fra, er det så ikke ensbetydende med at der skal fyres medarbejdere? 


NEJ! 


Boligforeningen Ringgården arbejder smartere  
Den almene boligsektor blev i 2016 af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet pålagt frem mod 2020 at spare i alt 1,5 mia. kr. på driften.  

For Boligforeningen Ringgården, en Århusiansk boligforening med 3.700 lejemål betød det bl.a.et øget fokus på besparelse af lønudgifter til ejendomsfunktionærerne og udgifter til materiel. 

Kan man spare på lønudgifter uden at man skal fyre, og bliver den værdi man tilfører beboerne ikke forringet, når man sparer på udgifter til personale og materiel? 


JA of NEJ! 
 

I Ringgården har man valgt at etablere fællesdrift i afdelinger der ligger i geografisk nærhed af hinandenDet betyder at man går fra 23 varmemesterkontorer til 11. Frem mod 2020 vil der være 9 medarbejdere færre i Ringgården, men det sker ved naturlig afgang og ikke fyringer.  

Sammenlægningen af varmemesterkontorerne betyder at der er flere hænder til at betjene de enkelte afdelinger, derved kan der spares penge på afløsere ved fx sygdom, ferie m.m. Det giver mere værdi til beboerne da opgaverne kan fordeles efter medarbejdernes kompetencer og specialistfunktioner. 

På samme måde kan der spares på udgifter til materiel, hvor maskiner der har lav udnyttelsesgrad, kan deles mellem flere afdelinger. 

Boligforeningen Ringgården regner med, at de med disse effektiviseringstiltag opnår en reduktion i udgifter til løn og materiel på 20 % - UDEN EN ENESTE FYRING

 Tilbage til oversigten

Bliv ringet op