Fremtidens udfordringer set gennem et par Leanbriller

- 11/10/18

Jeg har haft briller i mange år. Mit syn har dog ændret sig på det seneste - i hvert fald mit professionelle syn. Som nyansat i Nyborg Improvement ser jeg nu verden fra et helt andet perspektiv, end jeg er vandt til. Et meget interessant perspektiv: Lean.
For et par uger siden var jeg til morgenmøde i Aarhus, Vestjysk Bank havde inviteret til morgenmøde med temaet:
Fremtidens udfordringer i erhvervslivet
Jeg tog med. Med for at blive klogere på Lean og hvilken rolle Leantankegangen kan spille i forhold til netop udfordringer i erhvervslivet nu og i fremtiden. 
Oplægget tog udgangspunkt i tænketanken Big Future 2025's overvejelser og tanker omkring, erhvervslivets udfordringer frem mod 2025.
Og det er ikke så få udfordringer...
Big Future 2025 grupperer udfordringerne i fire megatrends:
Ressourceudfordringer
Klimaforandringer
Voksende global middelklasse
Digitalisering
Uanset hvilken megatrend man vælger at dykke ned i, er der en række ting der gør sig gældende, hvis man som dansk virksomhed ønsker at overleve og stå stærkt i markedet nu og frem mod 2025.
https://media.licdn.com/dms/image/C4D12AQFOL5BPAX-TQQ/article-inline_image-shrink_1500_2232/0?e=1550102400&v=beta&t=N9m6nYY7T7hUpde8x3eksI7mB1ZLj-zkzJhPwT70YEg
Et ord der går igen rigtig mange gange er forandring. Evnen til at forandre sig. Villigheden til at forandre sig. Paratheden til at forandre sig...
Evne, villighed og parathed er altafgørende for, hvordan virksomheder kommer til at performe i fremtiden.
Uden forandring - ingen vækst!
At virksomheder skal skabe vækst for at overleve nu og frem mod 2025, overrasker næppe nogen. Men hvordan skaber man vækst i en verden og et marked i konstant forandring?
Man gentænker processerne!
Sådan håndterer du fremtidens udfordringer
Big Future 2025 kommer med fem anbefalinger til, hvordan virksomheder kan gentænke processerne og imødekomme de udfordringer de står overfor nu og frem mod 2025. Disse fem anbefalinger lægger sig meget op ad Leantankegangen, der fokuserer på at optimere processerne, eliminere spild og hele tiden have fokus på, hvad det er, der skaber værdi hos kunden. 
https://media.licdn.com/dms/image/C4D12AQGXZXtVPS9-KQ/article-inline_image-shrink_1500_2232/0?e=1550102400&v=beta&t=9SOYdkphmbfLJyvhHz2OgbguP5UHOksAKLbW-RWphSE
Virksomheder og organisationer skal blive bedre til at forstå hvor og hvorfor de skaber værdi hos deres kunder. Der skal skabes synergi og kreativitet i virksomhederne samtidig med at der skal innoveres og investeres i deres kunder.
Generelt skal de danske virksomheder arbejde mere på tværs af siloerne internt i virksomheden/organisationen. Siloerne skal med andre ord nedbrydes, og der skal være fokus på kunden i alle processer. Det er afgørende at forstå kundens behov 100 %. Med udgangspunkt i kundens behov skal der udelukkende fokuseres på at finde en løsning, der passer lige præcis den kunde.
Det kræver nytænkning.
Fra at tænke i enkelte komponenter, skal der tænkes i hele løsninger der rammer kundernes erkendte og uerkendte behov.
Men hvordan gør man så det?
En måde at gøre det på:
1) Snak med kunderne. Spørg indtil hvad deres behov er, undersøg hvordan de bruger din ydelse eller dit produkt. Involver dem i produktudviklingen. På den måde sikrer du, at kunden får det efterspurgte, der matcher det præcise behov.
2) Skab herefter en kultur på arbejdspladsen, hvor der altid tages udgangspunkt i kundens behov for løsninger og lige præcis det der skaber værdi for kunden. Keep it simple i alle dele af virksomheden og især i kontakten med kunderne.
Få styr på virksomhedens flow. Lug ud i spild og unødvendige processer, så virksomheden hurtigere kan omstille sig og efterleve nye kundebehov og løsninger.
Alle KPI'er, bonusordninger m.m. bør sættes udfra kundetilfredshed som væsentligste faktor. Hold øje med, hvor stor en del af virksomhedens toplinje, der kommer fra nye løsninger, som ikke er en del af det du tilbyder. 
Hvis du vil gå hele vejen...
Indarbejd målsætninger for hvornår hele forsynings- og værdikæden er udfaset og erstattet af nye løsninger platforme og samarbejder. Alle virksomhedens processer skal have et kundeperspektiv. Virksomheden skal tættere på kunderne!
Vil du have flere anbefalinger, tips og pointer kan du downloade Big Future 2025 rapporten ved at klikke på linket herunder
 
 Tilbage til oversigten

Bliv ringet op